fbpx
Close

Tag: Herba Flora

Kakao.

Kakao.

Şokolad  ağacı. Vətəni Cənubi Amerikanın subekvatorial regionları olan kakao ağacı meyvələrinin toxumlarına görə dünyanın demək olar ki, hər yerində tanınır. Kakao qənnadı sənayesində əsasən şokolad istehsalında, tibbdə bir sıra xəstəliklərin...

Daha çox
SAÇ TÖKÜLMƏSİNƏ QARŞI

SAÇ TÖKÜLMƏSİNƏ QARŞI

Saç. Normada hər kəsin başından gündə 100-ə yaxın saç tökülür. Sadə bir üsulla saç tökülməsinin təhlükəli səviyyəyə çatıb-çatmamasını müəyyənləşdirmək olar. Bunun üçün kiçik bir saç dəstəsi barmaqlarla tutulur və çəkilir. Əgər nəticədə 2 tükdən...

Daha çox
Enurezin tipləri.

Enurezin tipləri.

Birincili enurez. Gecə altını isladan uşaqların əksəriyyətində problem birincili olur. Bu uşaqlar körpəlikdən altını isladırlar. Birincili enurezdə psixososial faktorlar çox az rol oynayır, əksinə irsiyyət faktoru və ailə anamnezi ön plandadır...

Daha çox
Qara kürü.

Qara kürü.

Qara kürü Olduqca bahalı və az tapılan delikateslərdən biri olan qara kürü daha çox yaz və payız aylarında şimal yarımkürəsinin dənizlərində yaşayan nərəkimilərdən alınır. Qara kürü yığımının əsas sezonu nərə balığı, ağ balıq, uzunburun...

Daha çox
Uşaqlarda gecə alt islatmaları , Enurez.

Uşaqlarda gecə alt islatmaları , Enurez.

Enurez. Bu problemə hələ b.e.ə 1550-ci ildə yazılmış qədim misir papiruslarında rast gəlinmişdir. Enurez yunan dilindən tərcümədə “enuro”- sidiyə getmə deməkdir. İbn Sinanın “Tibb Qanunu” kitabında da xəstəlik öz əksini tapmışdır. 5-12 yaş arası...

Daha çox