fbpx
Close

All Posts

Qaraciyərin piy distrofiyası

Qaraciyərin piy distrofiyası

Sağlam bir orqanizmdə qaraciyər bədən həcminin 5%-ni tutur, onun da cüzi bir hissəsini yağ hüceyrələri təşkil edir. Qaraciyərin piy distrofiyası, yağ hüceyrələrinin normadan 10% və ya daha çox artması ilə müşayiət olunur. Bu səviyyənin 50 və...

Daha çox
Qanartırıcı məcun

Qanartırıcı məcun

Hemoqlobin qırmızı qan hüceyrəsi olan eritrositlərin əsas tərkib hissəsidir. Hemoqlobinin çatışmazlığı insan orqanizmində ciddi fəsadlar törədir. Qanazlığına çox həssas olan beyin, ürək və böyrəklər hemoqlobin əksikliyi zamanı ciddi...

Daha çox
Uşaqlıq boynu eroziyası

Uşaqlıq boynu eroziyası

Uşaqlıq boynu eroziyası uşaqlıq boynunun “vagina” adlanan hissəsinin selikli qişasının tamlığının pozulması nəticəsində yaranır. Bu zaman uşaqlıq yolunun epitel qişası zədələnir. Yara sahəsinin dibi çoxqatlı yastı epiteli toxumasından daha...

Daha çox
Səna yarpağı

Səna yarpağı

Səna kol bitkisidir. Paxlalılar ailəsinə aid olub, Cənubi Amerikanın və Şərqi Afrikanın quraq bölgələrində böyüyən çoxillik bir bitkidir. O, müxtəlif ölkələrin, o cümlədən Hindistan, Azərbaycan, Pakistan və Qazaxıstan mədəniyyətinin bir hissəsi...

Daha çox
Reflüks

Reflüks

Qastroezofageal reflüks mədə möhtəviyyatının qida borusuna geri axmasıdır. Bu xəstəlik bir sıra simptomlarla yanaşı ezofaqusun zədələnməsinə də səbəb olur. Eroziv reflüks o deməkdir ki, mədə möhtəviyyatı çox zaman endoskopik olaraq görünən...

Daha çox
Damotu bitkisi

Damotu bitkisi

Damotu bitkisi fitoterapiyada özünəməxsus yeri olan, geniş təsir spektrinə malik, faydalı müalicəvi xüsusiyyətləri ilə tanınan bitkidir. Damotu bitkisi yabanı dərman otu olub böyüməsi üçün xüsusi diqqət və şərait tələb etmir. Bitkiyə yaşayış...

Daha çox