fbpx
Close

İSECHA (Yaşılçay və Kəklikotu)

FƏRQLİ BİR DADA, ZƏNGİN TƏRKİBƏ MALİK YAPON YAŞIL ÇAYININ FAYDALARI:

KATEXİN – PİYLƏRİ ƏRİDİR, ZİYANSIZ ARIQLADIR.

KOFEİN – YAĞLARIN SORULMASINI LƏNGİDİR, TONUSLANDIRICIDIR.

XLOROFİL – XOLESTERİNİ TƏNZİMLƏYİR.

KƏKLİKOTU – TƏZYİQİ TƏNZİMLƏYİR, İŞTAHANI ARTIRIR.

A, C, E VİTAMİNLƏRİ – DƏRİ QIRIŞMASINI LƏNGİDİR, DƏRİNİ YENİLƏYİR, DƏRİ LƏKƏLƏRİNİN QARŞISINI ALIR.

YAPON YAŞIL ÇAYI TƏBİİ ANTİOKSİDANT MƏNBƏYİDİR.

Category: Product ID: 8447