HERBA FLORA






LÜĞƏT

O

 

Bitkinin adı/Azərbaycan

Rus

Türk

İngilis

Latın

1. Ortosifon

ортосифон

ortosifon otu

Orthosiphonis stamineus

Orthosiphon

stamineus







Jurnal 2015


Şərbətlər


Kapsullar




      English language


Fitooil

Fitoton Şampun

Fitoton Xınalar

Ağrımaz Krem