HERBA FLORA


LÜĞƏT

B

 

Bitkinin adı/Azərbaycan

Rus

Türk

İngilis

Latın

1. Bağayarpağı

(böyük)

подорожник (большой)

geniş yapraklı sinirliot,

damarotu, bağa yaprağı

plantain

Plantago

major

2. Balqabaq

тыква

kabağı (bahçe), sakızkabağı

gourd, pumpkin

Cucurbita

pepo

3. Başinağacı

калина

gilaboru, gilaburu, türk gilaborusu

wayfaring-tree

Viburnum

opulus

4. Bədrəncotu

(dərman)

мелисса (лекарственная)

oğulotu

balm

Melissa

officinalis

5. Bənövşə otu

фиалка

hercai menekşe

violet

Viola

tricolor

6. Bigəvər

иглица

ölmezdiken, tavşanmemesi

butcher´s broom

Ruscus

aculeatus

7. Biyan (şirin)

солодка голая

meyan

liquorice

Glycyrrhiza

glabra

8. Boyaqotu (adi)

марена красильная

kökboya

common madder

Rubia

tinctorum

9. Boymadərən

тысячелистник

civanperçemi

yarrow

Achillea

millefolium

10. Böyürtkən

ежевика

büğürtlen

dewberry, blackberry

Rubus

caesius

11. Buxurkolu

ладанник

ladenotu

rock-rose, labdanum

Cistus

tauricus

12.Buynuzcuqlu

seratoniya

цератония

keçiboynuzu

carob, St.Johns bread

Ceratonia

siliquaJurnal 2015


Şərbətlər


Kapsullar
      English language


Fitooil

Fitoton Şampun

Fitoton Xınalar

Ağrımaz Krem